Kile Unapaswa Kujua Kuhusu Mapenzi ya Jinsia Moja

Mwelekeo wa kimapenzi ni nini?

Mwelekeo wa kimapenzi humaanisha muundo wa kudumu wa kimhemko, kimahaba, na/au mivuto ya kimapenzi kwa wanaume, wanawake, au jinsia zote. Mwelekeo wa kimapenzi unaweza kuwa wa toka kuvutiwa na jinsia tofauti tu hadi kuvutiwa na jinsia moja tu. Japokuwa, mwelekeo wa kimapenzi kwa kawaida hujadiliwa katika makundi matatu: mpenda jinsia tofauti (kuwa na mvuto kwa wahusika wa jinsia nyingine), shoga/msagaji (mwanaume anayevutiwa na wanaume/mwanamke anayevutiwa na wanawake), na mpenda jinsia mbili (mwanaume au mwanamke anayevutiwa na jinsia zote mbili; “bisexual”). Continue reading “Kile Unapaswa Kujua Kuhusu Mapenzi ya Jinsia Moja”

What You Should Know About Homosexuality

Amra Chhilam. Amra Achhi. Amra Thakbo.

What is sexual orientation?

Sexual orientation refers to an enduring pattern of emotional, romantic, and/or sexual attractions to men, women, or both sexes.¬†Sexual orientation ranges along a continuum, from exclusive attraction to the other sex to exclusive attraction to the same sex. However, sexual orientation is usually discussed in terms of three categories: heterosexual (having attractions to members of the other sex), gay/lesbian (men attracted to men/women attracted to women), and bisexual (men or women attracted to both sexes). Continue reading “What You Should Know About Homosexuality”