Mahojiano: WanaLGBT Tanzania

🇺🇸 Please click here to find an English version of this interview.

Wasagaji, mashoga, wapenda jinsia mbili na wabadilisha jinsia (LGBT) wanakumbwa na ubaguzi na vurugu ambazo zimesababisha madhara makubwa pamoja na ubinywaji wa haki zao za msingi. Niliwahoji wanaharakati watatu wa LGBT wa Tanzania ambao ni wanachama wa jamii hii ili kujua zaidi kuihusu. Lulu ni msagaji mwenye zaidi ya miaka ishirini, Grace ni mwanamke aliyebadilisha jinsia mwenye umri wa kati ya miaka ishirini na Baraka ni shoga mwenye umri wa miaka thelathini na nusu. Haya sio majina yao halisi, maana wanaishi Tanzania na hawahisi salama kujitokeza hadharani. Wanayopitia ni ya kuhuzunisha kwakweli. Nawashukuru kwa kuwa na ujasiri wa kuhojiwa. Natumaini kusoma kuhusu gharama ya maovu ya chuki dhidi ya wapendao jinsia moja na wabadilisha jinsia itamsaidia msomaji kuelewa umuhimu wa kupigania haki za wanaLGBT nchini Tanzania.

Continue reading “Mahojiano: WanaLGBT Tanzania”

Interview: The LGBT community in Tanzania

🇹🇿 Tafadhali bonyeza hapa kupata toleo la mahojiano haya kwa Kiswahili.

Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people in Tanzania experience substantial prejudice, discrimination, and violence, which has a significantly negative impact on their well-being, and are being denied their most basic human rights. I talked to three Tanzanian LGBT activists who are themselves members of Tanzania’s LGBT community to learn more about the lives of LGBT people in Tanzania. Lulu is a lesbian woman in her late twenties, Grace is a trans woman in her mid-twenties, and Baraka is a gay man in his mid-thirties. These are not their real names, as they live in Tanzania and do not feel safe coming out to the general public. Their experiences, however, are painfully real. I am grateful to them for having the courage to speak up, and I hope reading about the human cost of the evils of homophobia and transphobia will help the reader better understand the urgency of LGBT rights advocacy in Tanzania.

Continue reading “Interview: The LGBT community in Tanzania”

Kile Unapaswa Kujua Kuhusu Mapenzi ya Jinsia Moja

Bonyeza hapa kupata mahojiano na mwanamme shoga na mwanamke msagaji kutoka Tanzania.

Mwelekeo wa kimapenzi ni nini?

Mwelekeo wa kimapenzi humaanisha muundo wa kudumu wa kimhemko, kimahaba, na/au mivuto ya kimapenzi kwa wanaume, wanawake, au jinsia zote. Mwelekeo wa kimapenzi unaweza kuwa wa toka kuvutiwa na jinsia tofauti tu hadi kuvutiwa na jinsia moja tu. Japokuwa, mwelekeo wa kimapenzi kwa kawaida hujadiliwa katika makundi matatu: mpenda jinsia tofauti (kuwa na mvuto kwa wahusika wa jinsia nyingine), shoga/msagaji (mwanaume anayevutiwa na wanaume/mwanamke anayevutiwa na wanawake), na mpenda jinsia mbili (mwanaume au mwanamke anayevutiwa na jinsia zote mbili; “bisexual”).

Continue reading “Kile Unapaswa Kujua Kuhusu Mapenzi ya Jinsia Moja”

What You Should Know About Homosexuality

Amra Chhilam. Amra Achhi. Amra Thakbo.

What is sexual orientation?

Sexual orientation refers to an enduring pattern of emotional, romantic, and/or sexual attractions to men, women, or both sexes. Sexual orientation ranges along a continuum, from exclusive attraction to the other sex to exclusive attraction to the same sex. However, sexual orientation is usually discussed in terms of three categories: heterosexual (having attractions to members of the other sex), gay/lesbian (men attracted to men/women attracted to women), and bisexual (men or women attracted to both sexes). Continue reading “What You Should Know About Homosexuality”