Kupiga watoto sio sawa

Isipokuwa kama unajilinda mwenyewe au unamlinda mtu mwingine, kumpiga mtu ni shambulio, na shambulio ni kinyume cha sheria. Hakuna mjadala juu yake, na hakuna sababu nzuri sana kwa nini iwe hivyo. Watu wana haki ya kuheshimiwa. Kumpiga mtu sio tu husababisha maumivu ya mwili – ni udhalilishaji. Ndiyo maana ni nchi chache tu ambazo bado zinatumia mateso ya kimwili kama adhabu. Tunaposoma makala za habari kuhusu nchi zinazowapiga watu viboko kwa uharibifu wa kitu fulani au kuiba, wengi wetu hukwazika na kushangaa: “Ni unyama ulioje!” Tumechoka na kuchoshwa na vurugu. Ubinadamu umepitia mambo mabaya mengi sana, na imekuwa nadra sana kwa binadamu kufanya mambo mema. Vurugu inapaswa kuwa suluhu ya mwisho, na itumike tu inapobidi.

Continue reading “Kupiga watoto sio sawa”

Hitting kids is never OK

Unless you are defending yourself or someone else, hitting a stranger is assault, and assault is illegal. There is no question about it, and there are very good reasons why that is so. People have the right to be treated with respect. Hitting someone not only causes physical pain – it is degrading. That’s also why only a few countries still use the infliction of physical pain as punishment. When reading news articles about countries caning people for vandalism or stealing, most of us react with indignation: “How barbaric and backward!” We are sick and tired of violence. Humanity has seen too much of it, and hardly ever has it done any good. Violence should be the last resort, only to be used when absolutely necessary.

Continue reading “Hitting kids is never OK”

Children like yours

It was Shahana’s first trip abroad. Shahana was a 10th-grader at an English medium school in Dhaka, and she was part of a student exchange program that had been jointly established by her school and a partner school in New York City. Every summer, a student from her school is selected and sent to the United States to spend four weeks with the family of a student at their partner school. In return, an American student then spends four weeks in Bangladesh in the following winter. Continue reading “Children like yours”